counter on tumblr
Nederlands | Deutsch | Français | English
Romeins Blariacum

Zo’n honderd jaar voor Christus werd het gebied tussen de Rijn en de Maas bewoond door de Eburonen ‘ Eburones‘. Het volk kwam onder leiding van koning Ambiorix in opstand en drongen de Romeinse legions terug. Ze legden het vervolgens af tegen de legers van Julius Caesar en werden van de aardbodem geveegd. De Romeinen heersten in het hele gebied tot aan de Rijn en legden wegen aan tussen de legerplaatsen en steden.

De weg van Tongeren ‘Atuaca‘ naar Nijmegen ‘Noviomagi‘ lag aan de westzijde van de Maas ‘Mosa‘ en van Heerlen ‘Coriovallum‘ naar Xanten ‘Colonia Ulpia Traiana‘ lag aan de oostzijde. Noordelijker boog de weg naar Noviomagi meer naar het noorden. Niet ver van deze plek ontstond vermoedelijk de nederzetting ‘Sablones’,  tegenwoordig het Duitse Kaldenkerken. Zeer waarschijnlijk liep bij Venlo  een brug over de Maas die de verbinding vormde met de weg naar Nijmegen. Op de westoever ontstond vermoedelijk de nederzetting ‘Blariacumwaar naar het huidige Blerick is genoemd. Aan de oostzijde lag een Romeinse nederzetting, het huidige Venlo. Verderop lag een nederzetting op de plaats van het huidige Kaldenkerken. Welke plaats met de naam ‘Sablones‘ werd aangeduid is onderwerp van discussie. In eerste instantie heeft er een veerverbinding gelegen over de Maas. Aan de noordzijde van het Kazerneterrein in Blerick heeft een ‘statio‘ Romeins veerhuis gelegen. Het veerhuis hield zijn functie tot 1866 en werd later De Staay genoemd. Dat Bleriacum op deze plaats gelegen heeft is overigens ook punt van discussie. Een andere mogelijke lokatie vinden we in het natuurgebied Kraijelheide.

Waarschijnlijk dankt Blariacum zijn naam aan één van zijn eerste bewoners of heerser, die ‘Blarus’ oftewel de Grijze werd genoemd. Blarus was vermoedelijk een vooraanstaande of wijs persoon. De exacte plaats van de nederzetting is lang onduidelijk gebleven. Onlangs zijn op het Kazerneterrein in Blerick Romeinse sporen gevonden die een duidelijke aanwijzing geven. In het eerste kwartaal van 2013 werden hier sporen van een groot gefundeerd gebouw gevonden en een erf met meerdere bijgebouwtjes. Daarnaast vonden de archeologen een waterput en Romeinse potresten. Eerder werden er al sporen van een kruising van Romeinse wegen aangetroffen.

Een van de oudste verwijzingen naar de legerplaats is te vinden op de Peutinger kaart ‘Tabula Peutingeriana‘, een kopie van een reiskaart die in de 3e tot 4e eeuw na Christus werd gebruikt. Hierop staat de naam ‘ Blariaco‘ vermeld.

Reacties: 4


Peter Keijsers op maart 16th, 2013 - 7:54 pm

Prachtig initiatief, en zeker een mooie aanvulling op het steeds groeiende aantal websites over (Groot-)Venlo!


Jeroen Maas op maart 17th, 2013 - 9:29 am

Goed bezig! Ben erg benieuwd wat er precies gevonden is aan de Venrayseweg!?


Erik Manders op maart 17th, 2013 - 4:08 pm

Heel interessant. Volgens stadsarcheoloog Dolmans kon een Romeinse ontdekking niet uitblijven omdat er een Romeins kruispunt van wegen loopt. Bij kruispunten worden vrijwel altijd ontdekkingen gedaan, vertelde hij me vorig jaar bij een rondleiding op het kazerneterrein. Nu er opgravingen zijn gedaan ben ik erg benieuwd wat er precies is gevonden en hoe waardevol dit is!


Peter Keijsers op september 26th, 2013 - 5:28 am

Blijkbaar werken de Franse en Engelse versies nog niet?? Bij mij wordt het in ieder geval niet vertaald.


Laat een reactie achter